Onze visie

Als je niet rookt, begin dan niet.

Als je rookt, stop dan.

Als je niet stopt, laat je dan informeren over rookvrije alternatieven.

 

Onze
Visie

Momenteel staat de Nederlandse tabakswet het nauwelijks toe om rokers te wijzen op de wezenlijke verschillen tussen rookvrije alternatieven enerzijds en sigaretten – de meest schadelijke vorm van tabaksgebruik – anderzijds. 

Wij vinden dat volwassen rokers recht hebben op deze informatie. Onderzoek wijst uit dat de ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking daar net zo over denkt.  
 

Er roken nog steeds miljoenen Nederlanders. Zij hebben recht op informatie over rookvrije alternatieven.

Wanneer Philip Morris International zegt dat mensen moeten stoppen met roken, dan roept dat ongetwijfeld veel vragen op. En toch is dat precies wat wij willen, want ook wij zetten vol in op een duurzame toekomst. Voor ons betekent dat in de eerste plaats het zo snel mogelijk vervangen van sigaretten door rookvrije alternatieven.

Volgens de overheid toont wetenschappelijk onderzoek aan dat het gebruik van elektronische sigaretten en verwarmde tabaksproducten minder schadelijk is als rokers daar volledig op overstappen. Er vindt bij deze rookvrije alternatieven geen verbranding plaats en daardoor ontstaat er geen rook. Juist de schadelijke stoffen in de rook zijn de voornaamste oorzaak van rookgerelateerde ziekten. 
 

Voor alle duidelijkheid: rookvrije alternatieven zijn niet risicovrij. Ze bevatten nicotine en zijn dus verslavend. Maar voor rokers vormen ze een beter alternatief ten opzichte van de traditionele sigaret. 

 

Het zou dan ook logisch zijn om rokers die moeite hebben met stoppen goed te informeren over rookvrije alternatieven. Maar hier zit precies het probleem, want de overheid staat momenteel niet toe om rokers te informeren over de wezenlijke verschillen tussen sigaretten en rookvrije alternatieven. Dat is een enorme gemiste kans voor de 2.8 miljoen Nederlandse rokers en de mensen om hen heen. Wij vinden dat zij het recht hebben om goed geïnformeerd te worden. 70% van de Nederlanders denkt daar net zo over. 

 

Indien het rokers niet duidelijk wordt dat rookvrije alternatieven minder schadelijk zijn, dan zullen zij niet openstaan voor verandering. Het roken van sigaretten wordt daarmee in stand gehouden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? 

 

Natuurlijk zou het de beste optie zijn wanneer alle rokers stoppen. Maar rokers die niet stoppen moeten tenminste goed worden geïnformeerd door de overheid en gespecialiseerde winkeliers. Op deze manier kan het aantal rokers in Nederland veel sneller dalen

Hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen? Daarover gaan we graag in gesprek. Praat met ons mee op Twitter.

Device orientation background image
Draai je scherm naar portret modus. DRAAI JE SCHERM