REGELGEVING

REGELGEVING

ROKERS HEBBEN RECHT OP INFORMATIE OVER ROOKVRIJE ALTERNATIEVEN

Momenteel staat de Nederlandse tabakswet het nauwelijks toe om rokers te wijzen op de wezenlijke verschillen tussen rookvrije alternatieven enerzijds en sigaretten – de meest schadelijke vorm van tabaksgebruik – anderzijds. Wij vinden dat volwassen rokers recht hebben op deze informatie. Onderzoek wijst uit dat de ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking daar net zo over denkt.

Het is algemeen bekend dat roken verslavend is en dat er ernstige gezondheidsrisico’s aan kleven. De beste keuze is om nooit te beginnen met roken en de beste keuze die rokers kunnen maken is om te stoppen. Toch roken er nog zo'n 2.8 miljoen Nederlanders. Het is van belang dat zij op de hoogte zijn dat wetenschappelijk onderbouwde rookvrije producten een beter alternatief vormen ten opzichte van het roken van sigaretten of shag. Op dit moment zijn de mogelijkheden voor volwassen rokers in Nederland om zich te goed informeren over rookvrije alternatieven echter zeer beperkt. 

Door rokers niet- of nauwelijks in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van en zich te informeren over rookvrije alternatieven zullen velen van hen sigaretten en shag blijven roken - niet alleen de meest voorkomende, maar ook de meest schadelijke vorm van tabaks- en nicotinegebruik. Wij pleiten voor een inclusieve dialoog en open blik over de rol die rookvrije producten kunnen spelen in het verminderen van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik. 

Het belang van goede regelgeving

Alle tabaks- en nicotinehoudende producten dienen strikt gereguleerd worden. Dat geldt uiteraard voor traditionele tabaksproducten zoals sigaretten en shag maar ook voor innovatieve, rookvrije tabaks- en nicotinehoudende producten. Deze rookvrije alternatieven zijn niet risicovrij en zijn uistluitend bestemd voor volwassenen die anders sigaretten of shag zouden blijven roken. 

 

Tegelijkertijd zijn niet alle tabaks- en nicotinehoudende producten hetzelfde. Wij vinden dat er onderscheid in regelgeving zou moeten worden gemaakt als wetenschappelijk onderbouwd is dat gebruik van rookvrije producten minder risico met zich mee brengt dan het roken van sigaretten of shag. In Nederland worden aantoonbaar minder schadelijke rookvrije alternatieven  momenteel echter vrijwel hetzelfde gereguleerd als sigaretten en shag. Door juist wel onderscheid aan te brengen en meer ruimte te bieden aan aantoonbaar minder schadelijke alternatieven  zou het aantal rokers in Nederland veel sneller kunnen dalen en daarmee de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik sterk kunnen worden gereduceerd.    

Schadebeperking van tabaksgebruik

Wij ondersteunen maatregelen gericht op het voorkomen van- en stoppen met roken. Daarnaast is er echter een derde pijler nodig die zich richt op schadebeperking van tabaksgebruik, ook wel 'harm reduction' genoemd. Om daadwerkelijk de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik te verminderen zijn twee zaken noodzakelijk: enerzijds de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderbouwde, minder schadelijke alternatieven en anderszijds de acceptatie van deze producten door volwassen rokers.  Hierbij is het van groot belang dat volwassen rokers in de gelegenheid worden gesteld om zich goed te informeren over de wezenlijke verschillen tussen deze rookvrije alternatieven enerzijds en sigaretten en shag anderzijds. 

 

Gespecialiseerde verkooppunten kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Zij zijn experts die kennis over rookvrije alternatieven aan hun klanten kunnen overbrengen, zonder dat jongeren en niet-rokers aan die informatie worden blootgesteld. Maar ook de overheid heeft een belangrijke rol om rokers op een feitelijke en onbevooroordeelde manier te informeren over rookvrije alternatieven. 

Device orientation background image
Draai je scherm naar portret modus. DRAAI JE SCHERM