Wat maakt roken schadelijk?

‘Iedereen verdient het om de feiten te kennen’

 

Als je niet rookt, begin dan niet.

Als je rookt, stop dan.

Als je niet stopt, laat je dan informeren over rookvrije alternatieven.

HET IS ALTIJD DE BESTE KEUZE OM VOLLEDIG TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN TABAK EN NICOTINE

DE FEITEN:
HET IS ALTIJD DE BESTE KEUZE OM VOLLEDIG TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN TABAK EN NICOTINE


Iedereen weet dat roken schadelijk en verslavend is. De beste keuze voor elke roker is om te stoppen met roken en helemaal geen nicotine te gebruiken. Terwijl er veel mensen stoppen met roken, hebben diegenen die dat niet doen recht op accurate informatie over rookvrije alternatieven en de wetenschap achter deze producten.
 

Er zijn enkele veelvoorkomende misvattingen die kunnen leiden tot verwarring over rookvrije alternatieven. Deze pagina biedt feitelijke informatie die relevant kan zijn voor volwassenen rokers die zich willen informeren over rookvrije alternatieven.

Het probleem van verbranding

DE FEITEN:
DE ROOK IS HET VOORNAAMSTE PROBLEEM

Roken is schadelijk en veroorzaakt ernstige ziekten. Het grootste probleem daarbij is de rook zelf.

Bij verbranding van tabak kan de temperatuur oplopen tot meer dan 600 graden celcius. Bij dit verbrandingsproces ontstaat een complexe mix die we rook noemen. Sigarettenrook bevat aroma’s van tabak, maar ook nicotine: een stof die van nature voorkomt in tabaksbladeren. Tijdens dit verbrandingsproces komen meer dan 6.000 chemische stoffen vrij, waarvan er vele schadelijk of potentieel schadelijk zijn. Gezondheidsinstanties hebben verschillende van deze chemische stoffen geclassificeerd als de waarschijnlijke oorzaken van aan roken gerelateerde ziekten, zoals longkanker, hartaandoeningen en emfyseem.

Een aantal gezondheidsinstanties, zoals de Amerikaanse FDA, Health Canada en de WHO, hebben prioriteitslijsten opgesteld met gedetailleerde informatie over de chemische stoffen die worden beschouwd als schadelijk en potentieel schadelijk. Door verbranding te elimineren, kunnen innovatieve alternatieven nicotine leveren zonder rook of as. Hoewel deze producten verslavend en niet risicovrij zijn, kunnen ze het gehalte aan schadelijke chemicaliën aanzienlijk verlagen in vergelijking tot sigaretten. 

DE FEITEN:
NICOTINE IS NIET DE PRIMAIRE OORZAAK VAN AAN ROKEN GERELATEERDE ZIEKTEN

NICOTINE
Wat is nicotine?

Zodra tabaksrook wordt ingeademd wordt nicotine opgenomen in de bloedstroom, waarbij het door het lichaam wordt verspreid en ook de hersenen bereikt. Daar aangekomen, verbindt de nicotine zich aan specifieke receptoren en komt er onder andere dopamine vrij. Deze dopamine zorgt ervoor dat onze aandacht verscherpt wordt, maar kan ook aanleiding geven tot beloning zoekend gedrag. 

Nicotine heeft ook kortdurende farmacologische effecten, waaronder een verhoogde hartslag en bloeddruk. Het kan tussen 2 en 18 uur duren voordat nicotine het lichaam heeft verlaten. Nicotine moet nooit worden gebruikt door jongeren, zwangere vrouwen en mensen met hart- of vaatziekten. Naast factoren zoals smaak en het ritueel, is nicotine één van de redenen dat mensen roken. 

De beste keuze voor rokers is om te stoppen met roken en helemaal geen nicotine te gebruiken. Maar voor volwassen rokers die anders zouden doorroken, zijn er rookvrije alternatieven die een betere keuze zijn dan doorroken.

Teer

WAT IS 'TEER' EN WAT GEBEURT ER HIERMEE ALS JE DE VERBRANDING VAN TABAK ELIMINEERT?

Een van de meest schadelijke elementen van sigarettenrook is wat veel mensen 'teer' noemen. Teer is de term voor resten van sigarettenrook nadat het gewicht van nicotine en water in mindering zijn gebracht, middels een gestandaardiseerde, machinal geteste gewichtsmeting. Het is geen additief en het is ook niet hetzelfde substantie die wordt gebruikt bij het aanleggen van wegen.

De hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide van hetzelfde sigarettenmerk kan variëren als gevolg van verschillen in de testmethodologie die door verschillende volksgezondheidsinstanties wordt gebruikt. Deze testmethoden komen niet genoeg overeen met het daadwerkelijke rookgedrag. Daarom zien steeds meer volksgezondheidsinstanties, waaronder die van de Europese Unie, af van het voorzien van deze statistieken op sigarettenpakjes uit bezorgdheid dat deze misleidend zouden kunnen zijn voor de consument.

Teer wordt over het algemeen niet als kenmerk gebruikt bij rookvrije alternatieven - zoals verwarmde tabaksproducten, e-sigaretten en nicotine pouches of snus - omdat deze alternatieven fundamenteel verschillen van sigaretten doordat er geen sprake is van verbranding. De afwezigheid van rook voorkomt de vorming van vaste deeltjes en kan leiden tot een aanzienlijke verlaging van het gemiddelde aantal schadelijke chemicaliën in vergelijking met sigaretten. Dit is onderwerp van wetenschappelijke onderbouwing op individueel productniveau.

Hoewel rookvrije alternatieven verslavend en niet risicovrij zijn, kunnen deze producten, mits wetenschappelijk onderbouwd, een veel beter alternatief zijn voor het blijven doorroken van sigaretten.

DE FEITEN

DE FEITEN:
NAAR SCHATTING ZAL HET AANTAL ROKERS WERELDWIJD TOT 2025 BOVEN DE 1 MILJARD BLIJVEN

De schade die wordt veroorzaakt door het roken van sigaretten is algemeen bekend, maar toch zijn er wereldwijd nog meer dan een miljard rokers - en dat aantal zal volgens schattingen van de WHO tot tenminste 2025 niet significant veranderen.

De beste optie is altijd om volledig te stoppen met het gebruik van tabak en nicotine, maar velen zullen dat niet doen.  Door misconcepties over rookvrije producten worden volwassenen die anders zouden blijven doorroken, belet in het overstappen op wetenschappelijk onderbouwde, betere alternatieven.

Misconcepties over roken in Nederland 


Rokers begrijpen dat roken schadelijk is. Maar te weinig rokers begrijpen dat het grootste probleem bij het roken van sigaretten de rook zelf is. Waar geen verbranding is, wordt geen rook geproduceerd, en hoewel niet risicovrij, kan de blootstelling aan schadelijke chemicaliën aanzienlijk worden verminderd in vergelijking tot sigaretten.

Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van PMI toont aan dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking zowel wijst naar rook en teer (76%) als naar nicotine (66%) als de hoofdoorzaak van rookgerelateerde ziekten. Daarmee is het kennisniveau over wat roken schadelijk maakt op dit moment onvoldoende. Ook weet meer dan de helft van de rokers niet dat de overheid erkent dat e-sigaretten en verwarmde tabaksproducten minder schadelijk zijn als rokers daar volledig op overstappen. Tegelijkertijd zou 58 procent van de rokers overwegen om over te stappen op minder schadelijke alternatieven als het verschil ten opzichte van sigaretten en de wetenschap achter deze producten voor hen duidelijk was .

Het begrijpen van het probleem van verbranding - en de rol van nicotine - zijn belangrijke overwegingen voor volwassenen die anders zouden blijven doorroken. Het kan hen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over het al dan niet overstappen op een beter alternatief voor sigaretten.

Device orientation background image
Draai je scherm naar portret modus. DRAAI JE SCHERM